Thắng cảnh Mắt thần núi – công viên địa chất non nước Cao Bằng (tham khảo cho hoạt động nâng lên, hạ xuống và quá trình phong hóa bài 8,9 địa lý 10)

https://www.youtube.com/watch?v=xdSnUeGctw4

Chú ý đoạn từ 3 phút đến 7 phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *