Sinh hoạt chuyên đề “ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG”

Ông bà ta có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Hiểu được tầm quan trọng của cách ứng xử, lễ nghi trong giao tiếp, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đã tạo điều kiện cho các bạn Đoàn viên thanh niên gặp gỡ, giao lưu với tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Đoàn Khắc Hiếu với chuyên đề “Ứng xử học đường”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *