Địa chỉ

Số 9 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Điện thoại: 028 3718 2616