HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CÔNG NGHỆ KHỐI 11

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường THPT Nguyễn Hữu Cầu. Nhằm phát triển năng lực học sinh chúng ta cần phải thay đổi phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập. Giáo viên tổ Công nghệ đã mạnh dạn thay đổi cách đánh giá kết quả học tập từ phương pháp truyền thống qua phương pháp đánh giá mới thông qua sản phẩm thực tế của các em học sinh. Phương pháp trên đã làm giảm đi áp lực đối với học sinh về nội dung kiến thức. Phương pháp đánh giá mới đã thu hút được các em học sinh tham gia thực hiện. Sau đây là một sản phẩm của học sinh được thể hiện qua cách đánh giá kết quả học tập bằng phương pháp mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *