HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG CỦA TỔ CÔNG NGHỆ TRONG NĂM HỌC 2020 – 2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường THPT Nguyễn Hữu Cầu và nhiệm vụ của tổ Công nghệ trường THPT Nguyễn Hữu Cầu. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường, việc rèn luyện và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là yêu cầu vô cùng quan trọng, một nội dung không thể tách rời của quá trình giáo dục, bởi nó ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách sau này của học sinh.

Rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của các em. Chính vì vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em học sinh cần được trang bị, giáo dục kỹ năng sống để định hướng phát triển cá nhân một cách tốt nhất. Chi bộ, Ban giám hiệu, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đã phân cho tổ Công nghệ tham gia giảng dạy một số hoạt động kỹ năng sống. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động.

1. Hoạt động nấu ăn: Có 663 em học sinh tham gia.

2. Hoạt động làm bánh: có 663 em học sinh tham gia.

3. Hoạt động làm đồ handmade: có 498 em học sinh tham gia.

4. Hoạt đông đấu nối dây điện và mạch điện: có 663 em học sinh tham gia.

Thông qua các hoạt động Giáo dục kỹ năng sống sẽ trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực, loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.

Ngày nay, kỹ năng sống được coi như một năng lực quan trọng để con người làm chủ được bản thân và hội nhập với toàn xã hội. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung quan trọng nhằm giúp các em rèn luyện kỹ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống, hình thành thói quen và kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hoạt động xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *