Giới thiệu về tổ Tin Học

Tổ Tin Học của trường THPT Nguyễn Hữu Cầu gồm có 5 giáo viên. Trong những năm học vừa qua cùng với sự phát triển của nhà trường tổ đã đạt được nhiều thành tích đáng kể đóng góp vào thành tích chung của nhà truờng.

Các thành viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy. Có ý thức tự giác trong việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo quy định của ngành, đảm bảo chất lượng giảng dạy góp phần vào thành tích chung của nhà trường.

Các thành viên trong tổ luôn là một tập thể đoàn kết, có ý thức vượt qua khó khăn để phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Luôn thực hiện tốt kỷ cương nề nếp của nhà trường, thực hiện tốt mọi quy chế chuyên môn.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy các tổ nhóm…

Mỗi thành viên trong tổ đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tự nghiên cứu và ứng dụng phương pháp mới vào bài dạy một cách hiệu quả vào dạy học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *