GIỚI THIỆU VỀ TỔ SINH HỌC

Tổ Sinh học trường THPT Nguyễn Hữu Cầu gồm 5 thành viên với hoạt động chính là giảng dạy kiến thức bộ môn Sinh học ở ba khối 10,11, 12. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ còn tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa để cung cấp cấp thêm kiến thức, giáo dục kỹ năng sống và nâng cao ý thức, tình yêu của học sinh đối với bộ môn sinh học

Năm thành viên trong tổ tính từ trái qua phải gồm: Cô Đặng Trình Ngọc Diệu – Cô Cao Thị Thùy Trang  – Cô Trần Thị Hoa – Cô Nguyễn Thị Thu Ngân – Cô Văn Thị Kim Thoa  – Cô Bùi Thị Nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *