GIỚI THIỆU VỀ TỔ ĐỊA LÝ

Tổ Địa lý trường THPT Nguyễn Hữu Cầu có 3 thành viên: 1.Thầy Phạm Văn Chiểu, 2. Cô Lê Thị Thu ngân, 3. Cô Lê Thị Loan. Ngoài công tác kiêm nhiệm, công tác chính là phụ trách giảng dạy ở khối 10, 11, 12. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, lồng ghép tích hợp vận dụng liên hệ thức tế qua các chủ đề dạy học ờ lên lớp nhằm cung cấp cấp thêm kiến thức, giáo dục kỹ năng sống và nâng cao ý thức, lòng say mê của học sinh trong học tập bộ môn Địa lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *