GIỚI THIỆU VỀ CHI ỦY, CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦU

 

1. CẤP ỦY

2. CHI BỘ

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Hóc Môn.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò định hướng cho các hoạt động, luôn làm tốt vai trò lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Đó là, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao trình độ nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên; xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển Đảng. Việc gắn kết công tác dạy học chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh đã tạo thành nguồn lực để trường đạt được những thành tựu to lớn như hiện nay.

Chi bộ xác định mỗi Đảng viên phải là tấm gương sáng, là người tiên phong trong mọi công tác và phong trào của trường. Sinh hoạt Chi bộ thường kì được Chi bộ chuẩn bị chu đáo, có lồng ghép nội dung về chuyên môn vào hoạt động chính trị nên mọi công tác của nhà trường đều hoàn thành tốt đẹp. Chi bộ lãnh đạo chặt chẽ và hỗ trợ cho mọi hoạt động về thời gian, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể khác. Nhờ vậy, tạo được sự đoàn kết thân ái và đồng thuận cao trong nhà trường. 
Công tác phát triển đảng được Chi bộ đặt ra như một mục tiêu quan trọng. Hiện nay, Chi bộ gồm có 37 đảng viên, đây là thành phần nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nhà trường.
Trong những năm qua, Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Ngành và địa phương giao cho. Tập thể chi bộ luôn là một khối thống nhất, đoàn kết, cùng với toàn thể CB-GV-NV thực hiện có hiệu quả cuộc vận đông “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua lớn trong năm học. Luôn thực hiện tôt công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên.
Chi bộ nhà trường luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kì 2020 – 2025, chi bộ nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *