Giới thiệu tổ GDCD

Trong những năm qua, Tổ GDCD luôn xác định rõ phương hướng hoạt động, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm học. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng bài giảng, phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh. Giúp các em học sinh bồi dưỡng tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *