CẤP ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẦU

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, của dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng được trao cho sứ mệnh lịch sử cao cả. Cấp ủy chi bộ có vai trò, vị trí quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các thành viên cấp ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lãnh –  chỉ đạo tại đơn vị. Cấp ủy chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cầu bao gồm 5 đồng chí.

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Mai       – Bí thư chi bộ.
  2. Đồng chí Võ Nu                               – Phó bí thư chi bộ.
  3. Đồng chí Tạ Thanh Thúy                 – Chi ủy viên.
  4. Đồng chí Bùi Thị Nha                      – Chi ủy viên.
  5. Đồng chí Nguyễn Đoàn Thùy Ngân – Chi ủy viên.